پنجشنبه 29 بهمن 1394

:: پنجشنبه 29 بهمن 1394

در روز پنج شنبه 29/11/94 توفیق پیداکردیم درخدمت دوستان عزیز مان مسیرزیبای روستای ییلاقی طاغون به ارتفاعات بالادستی آبشارکیمشاراباموفقیت طی کرده وبعدازصرف صبحانه وناهاردرقسمت هایی ازمسیر همگی به سلامت در ساعت پنج بعدازظهر به روستای طاغون برگردیم.لازم به ذکراست که ساعت شروع ازنقطه استارت هفت ونیم صبح بوده است. 

جادارد ازهماهنگی تمامی افراد شرکت کننده ونیز آقای بیات که سرپرستی گروه رابعهده داشتند تشکرنمایم. 

منبع : گروه کوهنوردی همت نیشابورپنجشنبه 29 بهمن 1394
برچسب ها :

یکشنبه 6 دی ماه 1394

:: یکشنبه 6 دی ماه 1394
مسیر این هفته :

از تپه پایه یکم به روستای صومعه

همراهان ازسمت راست ایستاده : آقایان سپهریان-منصورنیا- حسن آبادی -عباسی(خوب دیده نمی شوند)-جاودان مهر-بیات (مسئول تیم)-همت آبادی-منظوری-همتی نیا-بیگی ونشسته ازراست به چپ :مطهریان وایمانی پور-عکاس : آتشگاهی

منبع : گروه کوهنوردی همت نیشابوریکشنبه 6 دی ماه 1394
برچسب ها :

پنج شنبه 24 اردیبهشت 1394 میزبانی آقای علیرضاکلیدری مدیرآموزش وپرورش شهرستان فیروزه درکلیدر

:: پنج شنبه 24 اردیبهشت 1394 میزبانی آقای علیرضاکلیدری مدیرآموزش وپرورش شهرستان فیروزه درکلیدر
تجربه بسیارخوب وخاطره بسیارزیباوبیادماندنی

یک روز تقریبا کامل کوهپیمایی همراه با همکاران وهمنوردان عزیزوطی مسیرورسیدن به مقصد باسلامتی کامل افراد گروه

پذیرایی واستقبال بسیارعالی جناب آقای علیرضا کلیدری وهمراهان ایشان از تک تک افراد گروه باچهره ای گشاده که واقعا خستگی راه وحتی خستگی کارمعلمی راازمازدوذ.

 

 

 

منبع : گروه کوهنوردی همت نیشابورپنج شنبه 24 اردیبهشت 1394 میزبانی آقای علیرضاکلیدری مدیرآموزش وپرورش شهرستان فیروزه درکلیدر
برچسب ها : افراد گروه